lördag 21 juni 2014

Samanställning Djurgården Hockeys årsredovisningar

En liten samanställning på en del av Djurgården Hockeys årsredovisningar säsongen 2010/11 till 2013/14

Intäkter

 13/1412/1311/12 10/11
Publik22,2 mkr19,2 mkr31,4 mkr?
TV 2,0 mkr2,4 mkr26 mkr?
Sponsor, företag, NHL17,6 mkr27,6 mkr 29 mkr?
Övrigt9,3 mkr8,4 mkr 12,2 mkr?
Bidrag 829 651 838 817 ? ?
Totalt 51 056 46455 145 48798 627 732100 160 199

Kostnader

 13/1412/13 11/12 10/11
Kostnad match m.m *-19 872 110-18 010 678-28 783 270-30 874 680
Personal-28 598 623-32 245 762-59 466 005-57 735 087
Admin och övriga ext.-7 096 497-7 208 522-10 093 113-9 701 215
Avskrivning materiella-853 642-972 080-982 055-1 028 576
Jämförelsestörande**0 -1 991 833-4 733 0620
Totalt-56 420 872-60 428 875104 057 505-99 339 558
     
Rörelseresultat -5 364 408-5 283 388-5 429 773820 641

* - Kostnaderna avser arenahyror, säkerhet, sponsoraktiviteter, material och utrustning, resor och logi för lagen. I posten ingår också kostnader för inköp av mat och dryck i samband med försäljning av sponsorpaket och företagsavtal.

** - (Gäller 2011/12 samt 2012/13) Kostnaden för uppsägning av personal i samband med den omstrukturering av verksamheten som nödvändiggjorts av seniorlagets ned?yttning till Hockeyallsvenskan uppgår till 3 183 tkr.

(Gäller 2011/12) Under året har kostnad för aviserad betalning av polisbevakning samt förhöjd säkerhet i första hand i samband med derbyn uppgått till 1 550 tkr.

-------------------------------------------------------------
Arena ekonomi
Intänkter13/1412/13 11/12
Försäljning arena ¤1,2 mkr0,45 mkr0,8 mkr
    
Kostnad 13/14 12/13 11/12
Hyra ¤¤ 2,6 mkr 2,9 mkr?
Träning hovet ¤¤¤0,5 0,5 mkr ?

¤ - Klubbens del av intäkterna från försäljning av mat och dryck i kiosker och restaurangerna erhålls som en provision från entreprenören.
¤¤ - Kostnad att hyra Hovet efter avdrag för intäkter från arenaförsäljing.
¤¤¤ - Kostnaderna för träningstider på Hovet som betalas till Stockholms Stads idrottsförvaltning.

Källa: Djurgården Hockeys årsredovisningar som jag har läst ifrån samt gjort utklipp och tolkat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar